Aktualności

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH DLA PWD

Grupy z czterech PWD postanowiły uzupełnić swoją wiedzę i rozpoczynają zajęcia komputerowe realizowane w blokach tematycznych po 4h lekcyjne każdy. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) W KAŻDEJ CHWILI RÓWNIEŻ WY MOŻECIE SKORZYSTAĆ Z TAKICH ZAJĘĆ! ZAPRASZAMY Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć WARSZTATY KOMPUTEROWE XI-XII. 2022 Agnieszka Rokita-Żeluk...

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – LISTOPAD 2022

Szanowni Państwo, udostępniam plan usług specjalistów z Mobilnego Zespołu na połowę listopada 2022 r. Przypominam o możliwości zgłaszania na bieżąco potrzeby objęcia wychowanków pomocą psychologa lub terapeuty. Można zgłaszać wychowanków w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji tych specjalistek. NABÓR DO PEDAGOGA I LOGOPEDY JEST ZAMKNIĘTY. Harmonogram wsparcia Mobilnego Zespołu: LISTOPAD (2-18) 2022 LISTOPAD (21-30) 2022...

HARMONOGRAM WSPARCIA MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW – PAŹDZIERNIK 2022

Szanowni Państwo, udostępniamy plan usług specjalistów z Mobilnego Zespołu na październik 2022 r. Przypominam o możliwości zgłaszania na bieżąco potrzeby objęcia wychowanków pomocą psychologa lub terapeuty. Można zgłaszać wychowanków w sytuacjach kryzysowych, wymagających interwencji tych specjalistek. Nabory do pedagoga i logopedy są zakończone. Harmonogram wsparcia Mobilnego Zespołu: PAŹDZIERNIK 2022...

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY do zadania “Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego”

Dzień dobry Państwu w związku z rezygnacją dwóch rodzin z udziału w projekcie OGŁASZAM NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY  - (JEDYNIE DWIE RODZINY!) - do zadania "Wsparcie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej". Realizacja zadania polega na objęciu wsparciem rodzin dzieci objętych pomocą w Placówkach Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną. Pedagog rodzinny, będzie uczestniczył w przygotowaniu i realizacji...

III TURNIEJ SPORTOWY PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

Z przyjemnością informuję, że już niedługo rozpoczynamy III Turniej Sportowy Placówek Wsparcia Dziennego Do rozgrywek piłkarskich zgłosiły się 4 drużyny. Wielu zawodników stanie w szranki w indywidualnych konkurencjach sportowych. Poniżej przedstawiam Harmonogram Rozgrywek. Dnia 1.10.2022 (sobota) planujemy Rajd wokół jeziora Głębokie. Zapraszam do składania zgłoszeń placówki, które jeszcze tego nie zrobiły. Po przebyciu trasy i wykonaniu wszystkich zaplanowanych dla Was zadań odpoczniecie przy ognisku i posilicie się pieczonymi kiełbaskami. Zapraszamy! Harmonogram rozgrywek - III Turniej...

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE w nowej odsłonie

Zapraszam grupy z Placówek Wsparcia Dziennego do udziału w zajęciach komputerowych. Dla ułatwienia uczestnictwa w warsztatach przygotowaliśmy odrębne bloki tematyczne, które możemy realizować podczas pojedynczych zajęć. Jedne zajęcia trwać będą 3 godziny zegarowe (4 h lekcyjne) i stanowią całość. Grupa może wybrać sobie jeden, dwa, trzy lub więcej interesujących tematów, albo wychowankowie z danej placówki mogą podzielić się na dwie grupy w zależności od zainteresowania poszczególnymi zagadnieniami. Pracownia komputerowa mieści się w...

NABÓR DO USŁUG MOBILNEGO ZESPOŁU SPECJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dzień dobry Zapraszam do skorzystania z możliwości rozszerzenia oferty wsparcia dziennego o usługi mobilnego zespołu specjalistów. Zgłoszenia proszę składać na załączonych drukach. Na kolejny rok szkolny oferujemy dodatkowe wsparcie PWD w postaci mobilnego zespołu specjalistów, który stanowi psycholog, pedagog, terapeuta i logopeda. Specjalistki świadczą usługi dla wychowanków na terenie poszczególnych PWD, przyjadą do dziecka w ustalonym terminie. Dzieci z PWD zostaną objęte wsparciem z rekomendacji wychowawców/kierowników placówki, za zgodą rodziców/opiekunów, którzy zostaną...

NABÓR DO III EDYCJI TURNIEJU SPORTOWEGO PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO

Dzień dobry Państwu Rozpoczynamy nabór drużyn i zawodników indywidualnych do III edycji Turnieju Sportowego dla Placówek Wsparcia Dziennego w Szczecinie. KAŻDA PLACÓWKA MOŻE ZGŁOSIĆ SWOICH WYCHOWANKÓW DO UDZIAŁU W TURNIEJU W KAŻDEJ Z  TRZECH FORM LUB DO POSZCZEGÓLNYCH. Drużyna w rozgrywkach piłkarskich Indywidualni uczestnicy w zawodach sportowych Drużyna w rajdzie Planowany termin trwania Turnieju to 13.09.2022 r. – 07.10.2022 r. Konkretny harmonogram rozgrywek zostanie ustalony po zebraniu zgłoszeń. Pierwsze rozgrywki (zarówno mecze jak...

Ruszają WAKACYJNE WARSZTATY KOMPUTEROWE

Grupy z dwóch PWD w okresie wakacyjnym postanowiły uzupełnić swoją wiedzę i rozpoczynają zajęcia komputerowe. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej w Centrum Opieki nad Dzieckiem (ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie) Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć:   Harmonogram Warsztatów Komputerowych WAKACJE 2022...

Tu podaj tekst alternatywny