O platformie

Platforma DORADCA została utworzona w ramach projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”, nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K009/18.

Przeznaczona jest dla różnych odbiorców m.in: uczestników projektu, kadry Placówek Wsparcia Dziennego, rodziców, pracowników systemu wsparcia rodziny oraz jednostek pomocy społecznej oraz pozostałych użytkowników Internetu.

Platforma służy współpracy Placówek Wsparcia Dziennego działających na terenie miasta Szczecina w celu rozwoju poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego skierowanego do dzieci oraz ich rodziców, jak również podniesienia wiedzy i umiejętności pracowników systemu wsparcia rodziny. Ma ułatwiać kontakt pomiędzy osobami szukającymi pomocy w tym zakresie a osobami i instytucjami jej udzielającymi.

Platforma składa się z dwóch części:

1) Publicznej (informacyjnej) – ta część dostępna jest dla wszystkich odwiedzających witrynę. Zawiera informacje skierowane do mieszkańców Szczecina zainteresowanych możliwościami wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oferowanymi przez Gminę Miasto Szczecin. Pozwala na wyszukiwanie treści zgromadzonych na portalu oraz oferuje możliwość kontaktu bezpośrednio przez stronę w celu przesłania opinii, uzyskania dodatkowych informacji.

Znajdziecie tutaj Państwo:

a) informacje dotyczące projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”,

b) informacje ogólne, czym są i jak działają placówki wsparcia dziennego na terenie Szczecina,

c) wykaz placówek wsparcia dziennego (dane teleadresowe, lokalizacja, rodzaj placówki, zakres oferowanych usług),

d) informacje o instytucjach działających na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie,

e) aktualności projektu, placówek wsparcia dziennego, galerię zdjęć.

2) Części dostępnej tylko dla zalogowanych, uprawnionych użytkowników. Uprawnieni do korzystania z tej części platformy są pracownicy Placówek Wsparcia Dziennego, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Po zarejestrowaniu na platformie i zalogowaniu się uprawniony użytkownik uzyska dostęp do modułu Pracownia Specjalisty, w którym znajdzie opis pracowni, ogłoszenia o szkoleniach dla kadry systemu wsparcia rodziny, ogłoszenia o superwizjach, aktywny formularz umożliwiający przesyłanie zgłoszeń na szkolenia, możliwość zgłoszenia potrzeb szkoleniowych za pomocą ankiety do badania potrzeb szkoleniowych.

Placówki Wsparcia Dziennego uzyskują też możliwość rezerwacji usług dla uczestników placówki oferowanych np. w ramach realizacji projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Narzędzie służy ponadto zarządzaniu usługami świadczonymi przez poszczególne instytucje.

Tu podaj tekst alternatywny