Turniej sportowy

Turniej sportowy to program dla wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego z terenu miasta Szczecina złożony z czterech edycji realizowanych w latach 2019 -2022.

Program obejmuje turniej piłki nożnej pn. „Odkop Marzenia” oraz inne konkurencje sportowe dla wychowanków, którzy nie biorą udziału w rozgrywkach piłkarskich, a również chcieliby sprawdzić swoje siły w zmaganiach sportowych.

Miejscem realizacji turnieju są zamiennie: boisko przy Centrum Opieki nad Dzieckiem, boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 18 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 20 oraz Boisko pod balonem ul. Nehringa 69 w Szczecinie.

Zawodnikom zapewniamy obsługę sędziowską oraz zabezpieczenie medyczne. Obiekt wyposażony jest w szatnie do dyspozycji drużyn. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują poczęstunek.

Na zakończenie każdej edycji przewidziane są puchary, medale, wyróżnienia, a także nagrody rzeczowe dla zwycięzców, wręczane podczas imprezy – grilla dla wszystkich uczestników i ich rodzin.

Za organizację turnieju odpowiada Specjalista ds. wsparcia dziennego w Centrum Opieki nad Dzieckiem p. Agnieszka Rokita – Żeluk – arokita-zeluk@cod.szczecin.pl

Tu podaj tekst alternatywny